तपाई नेपाली भाषा मै बोल्ने कुसल टेक्निसियनबाट पलाम्बिंग सम्बन्धि काम गराउनु चाहनु हुन्छ !

NRNA क्यानडा विशेष

तपाई नेपाली भाषा मै बोल्ने कुसल टेक्निसियनबाट पलाम्बिंग सम्बन्धि काम गराउनु चाहनु हुन्छ ?यदि हुन्छ भने GTA को चित परिचित नाम एवेरेस्ट ड्रेन तथा पलाम्बिंगलाइ सम्झनु होस् ।

https://www.everestplumbing.ca

T: +1 416-383-7378 

E: info@everestplumbing.ca