भारतिय रक्षा विशेषज्ञ जनरल बक्सी ले भने भारतले नेपालमा माओवादी को समर्थन गरेर राजा ढलायो ।

नेपाल समाचार विश्व समाचार

शेयर गर्नु होस ।

भारतिय रक्षा विशेषज्ञ kamagra jelly review kamagra a prova d agua galas जनरल बक्सी ले भने भारतले नेपालमा माओवादी को समर्थन गरेर राजा ढलायो ।